Our Archive

Our Archive

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach > Novinky > 2018 > jún

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach úsek Živočíšnej výroby dosiahol začiatkom roka 2018 úspech v dojivosti mlieka na kg. Starostlivosť, včasná diagnostika, a ľudský prístup a venovanie sa HD nás posunulo  na 23. miesto z 200 fariem na Slovensku.  Poďakovanie patrí pracovníkom ŽV a zootechnikovi Tomášovi Kaníkovi za dobre odvedenú prácu.   Výsledky si môžete pozrieť nižšie.

Čítať viac

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach , v roku 2017 dosiahlo vynikajúce výsledky jačmeňa jarného (Marthe , Overture )   a umiestnili sme sa na 2. mieste medzi podnikmi s výmerou nad 50 ha. Darilo sa nám aj v plodinách pšenice (Evina, Lear, Lunadur ) a umiestnilo sa medzi podnikmi s výmerou nad 50 ha  na 8. priečke.   […]

Čítať viac

V týchto chvíľach prebiehajú senážne práce ako je kosba trávnatých lúk, lucerna, hrabanie alebo zber voľnoloženej hmoty, priame kosenie do vaku. Teplota vzduchu v mesiacoch  máj a jún je nadpriemerná  a stým spojené nahustenie sezónnych prác.

Čítať viac