Chov moriek

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach > Chov moriek

Chov moriek

Živočíšna výroba je zameraná na chov hydiny - moriek.

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach jedným z posledných veľkochovateľov moriek, ročný odchov sa pohybuje na rozmedzí 12 až 18 000 ks v 3 turnusoch, priemerná váha jatočnej morky je cca 10 kg na čo je potrebných zhruba 110 kŕmnych dní. Premiéra jatočná hmotnosť moriaka je 18kg , na dosiahnutie tejto hmotnosti je potrebných asi 150 kŕmnych dní.

Časť hydiny cca 3 000 ks sa predáva ako chovná – 6 týždňová určená pre ďalší chov u drobnochovateľov o priemernej hmotnosti zhruba 2 kg. Ostatná hydina sa vykŕmi na jatočnú hmotnosť a predáva sa spoločnosti Hydina KUBUS s.r.o., Veľký Slavkov, kde je na bitúnku porážaná a ďalej distribuovaná do obchodnej sieti na území Slovenskej republiky.

Pri kontrole kvality výrobného procesu využívame služby špecializovaných zariadení:
Štátny veterinárny a potravinový ústav (ŠVPÚ Nitra) – laboratórne vyšetrenie surového kravského mlieka
Plemenárske služby SR Žilina – laboratórna analýza mlieka
Plemenárske služby SR Trnava – kontrola hovädzieho dobytka
Štátny veterinárny a potravinový ústav (ŠVPÚ Bratislava) – kontrola mäsových produktov hydiny

V živočíšnej výrobe sa kontroluje plemenný materiál hospodárskych zvierat, jatočné morčacie mäso, ale aj produkcia surového kravského mlieka. Kvalitu tiel jatočných moriek hodnotí klasifikátor v mieste porážky – na bitúnku, dodržiavajúc platné normy.

  • ročný odchov moriek

    12 000 – 18 000 ks

Zdieľať