Chov hovädzieho dobytka

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach > Živočíšna výroba > Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka

Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka.

V chove hovädzieho dobytka sa špecializujeme na výrobu mlieka. Sídlom živočíšnej výroby a zootechnika je hospodársky dvor spolu s kanceláriou na farme v Smolenickej Novej Vsi. Aktuálny stav živočíšnej výroby predstavuje 257 ks hovädzieho dobytka s priemernou dojivosťou 26 l/deň.

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach sa chová čierny holštajnský dobytok – mliečny typ, priemerná ročná dojivosť okolo 10 220 litrov na dojnicu. Jalovice sa chovajú najmä na obnovu stáda dojníc a pri nadprodukcii i na predaj iným subjektom.

Pri surovom kravskom mlieku musí dodávka vyhovovať norme akosti ale i platným právnym a veterinárnym predpisom. Prvotná kontrola na družstve a laboratóriách mliekarne je zameraná na zistenie teploty a podielu tukovosti, stupňa kyslosti, prítomnosti inhibičných látok a zvodneniu mlieka. Ostatné merania kvality sa uskutočňujú v štátnych akreditovaných laboratóriách a sú zamerané na zistenie celkového počtu mikroorganizmov, počtu somatických buniek, inhibičných látok a bodu tuhnutia.

  • hovädzí dobytok

    257 ks

  • priemerná dojivosť

    26 l/deň

  • ročná dojivosť

    10 220 l na dojnicu

Zdieľať